Steder i Norge: S%C3%B8R AURDAL

Alle steder

Norges st�rste samling av lenker til nyttig informasjon om S%C3%B8R AURDAL.

Oppland

Dovre | Etnedal | Gausdal | Gjøvik | Gran | Jevnaker | Lesja | Lillehammer | Lom | Lunner | Nord-Aurdal | Nord-Fron | Nordre Land | Østre Toten | Otta | Øyer | Øystre Slidre | Ringebu | Sel | Skjåk | Søndre Land | Sør-Aurdal | Sør-Fron | Vågå | Vang | Vestre Slidre | Vestre Toten |

Restplasser - Finn restplasser til Syden via Reise @ Webby!

Innhold p� denne siden


sør-aurdal

HØRING PÅ VERN AV KARPLANTE-, MOSE- OG SOPPARTER 2003

... Nordre Land (OP), Knotten, Nordre Land (OP), Kinnsdokka, Nordre Land (OP), NØ for Bråten, Nordre Land (OP), Bergdøla, Ringebu (OP), Venholbygda, Søndre Land (OP), Baklitjern, Sr-Aurdal (OP ...

¯rsmter i Biri planteskole

De vrige styremedlemmer er Ingar Kristoffersen, Ytre Enebakk, Mikael Fnhus, Sr-Aurdal og Kristen Alseth, Biri (ansattes representant). For  markere vÂrt samarbeid vil begge ...

Skogplanter

Styremedlemmer/varamedlemmer ¯rsmtevalgt: Mikael Fnhus, Sr-Aurdal/Lars Ligaarden, Gjvik PÂl Isum, Sr-Fron/Ragnhild Bagn Vestad, Ringebu* Martinus BÊkken, Gausdal/Paul Arne Grini, Gran ...

Energi

Vestre Toten 47 12 268 350 Jevnaker 18 5 110 182 Lunner 30 13 227 257 Gran 47 13 317 422 Sndre Land 25 9 157 194 Nordre Land 24 7 172 232 Sr-Aurdal 17 5 127 133

7 98

0540 Sr-Aurdal ..... 1 373 1 238 90,8 8,5 60,8 27,3 81,3 17,0 8,0 0541 Etnedal ..... 1 384 797 0,0 20,3 78,4 58,6 91,1 30,5 . 0542 Nord-Aurdal ..... 1 876 1 566 94,6 33,2 80,2 ...

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3

RegionrÂdet for Valdres bestÂr av kommunene Sr-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, ÿystre Slidre, Vang og Etnedal. Kommunene overtar gjennom forsket forvaltningsansvaret for ...

St.prp. nr. 1

St.prp. nr. 1 (2004ñ2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Skatte-, avgifts- og tollvedtak


sør-aurdal kommune

Kommune-Norge i tall 1996

C 475 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune-Norge i tall 1996 Statistisk sentralbyr ï Statistics Norway OsloñKongsvinger

Energi

Tabell C8. Utslipp til luft etter kommune. 1996 CO2 SO2 NOx NMVOC 1000 tonn Tonn ... Sndre Land 25 9 157 194 Nordre Land 24 7 172 232 Sr-Aurdal 17 5 127 133 Etnedal 8 2 62 64

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3

... av transportsystemet i byomrÂder fra Kristiansandsregionen, Nord-JÊren, Bergen kommune og ... RegionrÂdet for Valdres bestÂr av kommunene Sr-Aurdal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre ...

Skogplanter

Deltagers navn Kommune Dato Antall Antall Diverse barn voksne Framtun skole Nes 29. januar ... Styremedlemmer/varamedlemmer ¯rsmtevalgt: Mikael Fnhus, Sr-Aurdal/Lars Ligaarden, Gjvik PÂl ...

¯rsmter i Biri planteskole

De vrige styremedlemmer er Ingar Kristoffersen, Ytre Enebakk, Mikael Fnhus, Sr-Aurdal ... ï RÂsjstua i Nannestad kommune, 19. august 2002 ¯pning Programmet startet kl. 10.00.

HØRING PÅ VERN AV KARPLANTE-, MOSE- OG SOPPARTER 2003

Kjent fra en lokalitet i Norge (Skjørdøla, Oppdal kommune, UTM-koordinat kjent) og trues her av ... Nordre Land (OP), Bergdøla, Ringebu (OP), Venholbygda, Søndre Land (OP), Baklitjern, Sr-Aurdal ...

St.prp. nr. 1

Stat Kommune Fylke I alt Personlige skattytere ..... 153,4 84,1 15,5 253,0 Skatt p alminnelig inntekt ..... 71,9 78,5 15,5 ...


overnatting sør-aurdal

St.prp. nr. 1

Fradragssatsen for kost ved overnatting p hotell er 385 eller 460 kroner avhengig av om frokost er inkludert i prisen eller ikke, og 241 kroner ved overnatting p pensjonat.


hytter i sør-aurdal

HØRING PÅ VERN AV KARPLANTE-, MOSE- OG SOPPARTER 2003

Antas å være hogst, bygging av vei og hytter. Anbefalt tiltak: Vern av lokalitet. ... Nordre Land (OP), Bergdøla, Ringebu (OP), Venholbygda, Søndre Land (OP), Baklitjern, Sr-Aurdal ...Se ogs vre andre sider: Julegaver | Roma storbyguide | Hotell Praha | Alt om Barcelona | Vi anbefaler: www.Piczo.com